Бакалаврын элсэлт

Тухайн мэргэжилд харгалзах суурь хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байна. Элсэгч нь бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой байна. Өмнө нь аль нэг их, дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгсөгч бакалаврын түвшний ангид 2,5 жилээр сурна.

Өдрийн ангид 4 жилээр сурах тохиолдолд заавал элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байна. Гадаадын иргэдийн элсэх асуудлыг тусад нь шийдвэрлэх ба төлбөрийг тусгайлан тогтооно.

Босго оноо, ерөнхий шалгалт

Салбар тэнхим Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд Босго оноо Өгөх ерөнхий шалгалт

Холбоо, мэдээллийн технологийн тэнхим

Програм хангамж

400Математик эсвэл Физик

Мэдээллийн систем

400

Электрон системийн автоматжуулалт

400
Дизайны тэнхим

График дизайн

400
Монгол хэл эсвэл Математик

Интерьер дизайн

400

Үйлдвэрлэлийн дизайн

400

Хувцасны дизайн

400

Бизнес удирдлагын тэнхим

Аялал жуулчлалын менежмент

400

Математик эсвэл Газар зүй

Маркетинг

400
Математик эсвэл Нийгмийн тухай мэдлэг

Менежмент  (үйлдвэрлэл)

400

Нягтлан бодох бүртгэл

400

Санхүү, Банк

400

Бизнес удирдлага

400

Эдийн засгийн тэнхим

Эдийн засаг

400

Математик эсвэл Нийгмийн тухай мэдлэгХөдөө аж ахуй, ойн тэнхим

Зоо- инженер, технологи

400Математик, Хими, Биологи

(энэ шалгалтуудын аль нэг нь)

Хот чимэглэлийн дизайн

400

Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлтийн инженер

400

Эрх зүйн тэнхим

Эрх зүй

400

Нийгмийн тухай мэдлэг

Сувилахуйн тэнхим

Сувилахуй

400

Хими эсвэл Биологи

Гэр бүл судлалын тэнхим

Социологи (гэр бүл судлаач)

400

Нийгмийн тухай мэдлэг, математик, Монгол хэл

(энэ шалгалтуудын аль нэг нь)

Нийгмийн ажлын тэнхим

Нийгмийн ажил

400

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл монгол хэл

Гадаад хэлний орчуулагчийн тэнхим

Англи хэлний орчуулга

400


Монгол хэл эсвэл гадаад хэл

Солонгос хэлний орчуулга

400

Олон улс, орон судлалын тэнхим

Олон улс орон судлал /солонгос/

400

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл монгол хэл

Хэл шинжлэл

400


Боловсрол судлалын тэнхим

Англи хэлний багш

400


Монгол хэл эсвэл гадаад хэл

Солонгос хэлний багш

400

Оюутан сонгон шалгаруулах

  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч, их дээд сургуульд элсэх болзлыг хангасан иргэдийн өргөдөл, материалыг элсэлтийн комисс хүлээн авч бүртгэнэ.
  • Бүртгүүлэгчдийг суурь шалгалтын оноогоор байр эзлүүлэн жагсаана.
  • Ерөнхий оноо нь тэнцсэн тохиолдолд эхлээд суурь шалгалтын оноог, дараа нь боловсролын үнэмлэхний дүнгийн дундаж оноог харьцуулан жагсаана.
  • Тухайн мэргэжилд бүртгүүлэгчдийн онооны дарааллаар хяналтын тоонд багтаан тодорхой мэргэжлээр элсэн сурах “Их, дээд сургууль, коллежид суралцах эрхийн бичиг” – томилолт олгоно.
  • Улсын олимпиадад 1-6 –р байр, орон нутгийн олимпиадад 1-8-р байр эзэлсэн, эсвэл улсын олимпиад болдоггүй чиглэлээр улсын уралдаанд шагналт байр эзэлсэн сурагчид элсэн суралцахыг хүсвэл  бүртгүүлэгчдийн онооны дарааллыг үл харгалзан  элсүүлнэ.

Шинээр элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт

2016-2017 онд улсын олимпиадад 1-3 -р байранд шалгарсан мэргэжлээрээ элсэж сурахыг хүсвэл сургалтын төлбөрийг 100% хөнгөлнө.

Улсын олимпиадад дараах байр эзэлсэн сурагчдын хагас жилийн төлбөрийг хөнгөлнө.

Үүнд:  4-5 байр 60%

             6-8-р байр 40%

ЕБС-аас аймаг, хот, дүүргийн олимпиадад дараах байр эзэлсэн сурагчдын хагас жилийн сургалтын төлбөрийг хөнгөлнө.

Үүнд: 1-3 байр 70%

            4-5 байр 50%

            6-8 байр 30%

Элсэлтийн суурь шалгалтын хөнгөлөлт

Үүнд: 720- 40%,

            730 -60%,

            740-80%,

            750 ба түүнээс дээш оноотой өгсөн тохиолдолд сургалтын төлбөрийг 100% хөнгөлнө.

Сургалтын төлбөрийн зээл

Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламж

Зарим онцгой тохиолдолд сургуулийн Ерөнхий захирлын шийдвэрээр төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Жич: Дээрх суралцагчид эхний улирлын шалгалтандаа 3,5-аас дээш голч дүн авсан бол шалгагдсан оюутны тэтгэлэгийг 2-р улиралд үргэлжлүүлэн олгоно. 3-р  улирлаас  эхлэн сургуулийн тэтгэлэг олгох журмаар зохицуулна.

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх
  • Ерөнхий шалгалтын батламж
  • 3х4 хэмжээний чээж зураг 1%
  • Хувийн хэрэг