Хичээлийн байрууд

 

Хичээлийн 1-р байр

 

Хичээлийн 2-р байр

 

Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль

 

Улаанбаатар бага сургууль

Улаанбаатар цэцэрлэг