Танилцуулга

Манай сургууль олон улсын түвшний боловсролыг эзэмшүүлэх, ИТГЭЛ, НАЙДВАР, ХАЙР энэрлийг эрхэмлэдэг, зөв хүмүүжилтэй, манлайлах мэргэжилтэй, мэдлэг бүтээмж хэрэгжүүлэх чадвартай, бусдад үйлчилж туслах сэтгэлтэй, Монгол улс болон дэлхийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж чадах хүмүүнлэг хүнийг төлөвшүүлнэ.