Гадаад харилцаа

Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль хамтын ажиллагаатай гадаадын их дээд сургуулиуд, байгууллагуудаараа дамжуулан олон улсын шаардлагад нийцэхүйц, дэлхий дахинтай хөл зэрэгцэн алхах оюутнуудыг бэлтгэхийн төлөө хичээн ажилладаг.

 

Сургууль Он Улс

Сүн Чонь Хян Их Сургууль 

     1997     

     БНСУ     

Кён Инь Их Сургууль

     1998

     БНСУ

Сүн Шил Их Сургууль

     1999

     БНСУ

Гуан Үнь Их Сургууль

     1999

     БНСУ

Азийн Их Сургууль

     1999

     БНСУ

Жан Шин Их Сургууль

     2000

     БНСУ

Нисэхийн Их Сургууль

     2001

     БНСУ

Ин Ха Их Сургууль

     2002

     БНСУ

Хан Дун Их Сургууль

     2003

     БНСУ

Санмён Их Сургууль

     2003

     БНСУ

Кён Ги Их Сургууль

     2003  

     БНСУ

Кён Мин Их Сургууль

     2003

     БНСУ

Жон Буг Их Сургууль

     2003

     БНСУ

Жэ Жу Улсын Их Сургууль

     2003

     БНСУ

Кён Хи Сайбор Их Сургууль

     2004

     БНСУ

Нээлттэй Сайбор Их Сургууль 

     2004

     БНСУ

Жон Жү Их Сургууль

     2004

     БНСУ

Сөүл Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль

     2005

     БНСУ

Соншин Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль 

     2006

     БНСУ

Ёнсэй Их Сургууль

     2007

     БНСУ

Ү Сун Их Сургууль

     2007

     БНСУ

Сон Гён Их Сургууль

     2007

     БНСУ

Гэмён Их Сургууль

     2007

     БНСУ

Тэгү Их Сургууль

     2007

     БНСУ

Хүнан Улсын Их Сургууль

     2007

     БНХАУ

Күнжү Их сургууль

     2007

     БНСУ

Жүн Буг Их Сургуулийн Хөдөө аж ахуйн тэнхим         

     2007

     БНСУ

Соллин Их Сургууль 

     2008

     БНСУ

Дог Сон Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль

     2008

     БНСУ

Ханнам Их Сургууль

     2008

     БНСУ

Анян Шинжлэх Ухааны Их Сургууль

     2009

     БНСУ

Халлим Соншим Их сургууль

     2009

     БНСУ

Солонгос Хэяан Их Сургууль

     2009

     БНСУ

Сүг Мён Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль

     2010

     БНСУ

Өлзи Их Сургууль

     2010

     БНСУ

Халлим Их Сургууль

     2010

     БНСУ

Чүнжү Их Сургууль

     2010 

     БНСУ

Lake Washington Techical Collage

     2010

     АНУ

Тэгү Боловсролын Их сургууль

     2010

     БНСУ

Тэдог Их сургууль

     2010

     БНСУ

Насарэд Их Сургууль

     2010

     БНСУ

Цаасан Урлалын нийгэмлэг

     2010

     БНСУ

Жонжү Бижон Их Сургууль

     2011

     БНСУ

Юнин Сундам Их Сургууль

     2011

     БНСУ

Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Их сургууль

     2011

     ОХУ

Бээжингийн Үндэсний Их Сургууль

     2011

     БНХАУ

Хансэ Их Сургууль

     2012

     БНСУ

Дунмён Их Сургууль

     2012

     БНСУ

Ханяань Их сургууль

       2012

       БНСУ

Жүнбуг Их сургуулийн хөдөө аж ахуйн тэнхим

       2012

       БНСУ

Чонбүг Их сургууль

       2012

       БНСУ

Мугвон Их сургууль

       2012

       БНСУ

Томск хотын Улсын Их сургуулийн харьяа Хууль зүйн дээд сургууль

       2012

       ОХУ

Качон Их сургууль

       2013

       БНСУ

Ча Анагаах Ухааны Их сургууль

       2013

       БНСУ

Күгмин Их сургууль

       2013

       БНСУ

Күнсан Их сургууль

       2013

       БНСУ

Сөүлийн Шинжлэх Ухаан Техникийн Их сургууль

       2013

       БНСУ

Гуаншин Их Сургууль

       2014

       БНСУ

Хансон Их сургууль

       2014

       БНСУ

Пэгсог Их сургууль

       2014

       БНСУ

Пэгсог Мүнхва Их сургууль

       2014

       БНСУ

Сүвон Их сургууль

       2014

       БНСУ

Тэжон эрүүл мэндийн Их сургууль

       2014

       БНСУ

Чүнан Их сургууль

       2014

       БНСУ

Хуниг Их сургууль

       2014

       БНСУ