Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн эрхэм зорилго нь Олон улсын түвшний боловсрол эзэмшүүлж, Монголын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах үнэнч шударга, хүний эрхийг дээдэлдэг, итгэл найдвар хайрыг эрхэмлэдэг, хөрвөх чадвартай хүнийг бэлтгэхэд оршино. 

Үзэл баримтлал

Итгэл (Faith)

Үнэнч, зөв хүмүүжилтэй, бусдын итгэлийг даадаг хүн

Найдвар (Hope)

Мэргэжлээрээ өсөх хүсэл тэмүүлэлтэй, бүтээлч, улс орон, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг хүн

Хайр (Love)

Өөрийн улс үндэстэн, хүн төрөлхтнийг хайрладаг хүн

Алсын хараа

Олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх  чадвартай Монголын хувийн шилдэг их сургууль болохын тулд 2025 он хүртэл дэлхийн түвшний нэг тэнхим, Азийн түвшний хоёр тэнхим Монголдоо тэргүүлэх түвшний гурван тэнхимийг бий болгоно.