БНСУ-ын их дээд сургуулиудад суралцах боломж.

2017-05-22 09:00:00

• 2+2 хөтөлбөр:
ОУУБИС-д 2 жил суралцсаны дараа Солонгосын их дээд 
сургуульд 2 жил шилжин суралцаж төгсөх.

• Оюутан солилцооны хөтөлбөр:
БНСУ-ын их дээд сургуульд 6 сараас 1 жилийн хугацаанд 
солилцооны оюутнаар суралцах.

• Магистрантур докторантурт: 
 Төгссөний дараа БНСУ-ын их дээд сургуульд 
дэвшин суралцах.

• Хамтын ажиллагааны гэрээтэй 
БНСУ-ын их дээд сургуульд суралцахад 
тавигдах шаардлага: 
- ОУУБИС-ийн төгсөгч байх 
- Голч дүн 3.0-с дээш байх 
- Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт 
/TOPIK/-ын 3- дээш түвшиний сертификаттай байх.

ОУУБИС Гадаад харилцааны алба